Ogłoszenie o zmianie terminu zebrania wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Ostrowite  

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, położonego w obrębie Lipnica i Ostrowite

 

- treść ogłoszenia

- zarządzenie nr 45/2016

 

Liczba odwiedzin : 432
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2016-05-18 10:54:06
Czas publikacji: 2016-05-18 10:54:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak