Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica 

 

 

treść uchwały

- zał.1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

- zał.2 - uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Lipnica (mapa)

- zał.3 - kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki przestrzennej gminy Lipnica (mapa)

- zał.4 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

 

Liczba odwiedzin : 1031
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dyngosz
Czas wytworzenia: 2016-05-18 10:25:41
Czas publikacji: 2016-05-24 09:58:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak