Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica 

 
 
Liczba odwiedzin : 1075
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dyngosz
Czas wytworzenia: 2016-05-18 10:25:41
Czas publikacji: 2016-05-24 09:58:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak