Konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, położonego w obrębie Lipnica i Ostrowite 

 

 

- treść ogłoszenia dla mieszkańców sołectwa Lipnica

- treść ogłoszenia dla mieszkańców sołectwa Ostrowite

- mapa

- zarządzenie nr 43/2016

 

Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2016-05-09 08:34:00
Czas publikacji: 2016-05-09 08:35:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak