Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Lipnica  

 

 

- treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 502
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Dyngosz
Czas wytworzenia: 2015-12-23 10:12:57
Czas publikacji: 2015-12-23 10:13:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak