Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2015 roku 

 
 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.).

 

Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji zastępcy wójta:

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta: (804.3 KB)

Oświadczenie w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta:

- Marcin Kiedrowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej: (579.3 KB)

Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji zastępcy wójta:

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta: (853.1 KB)

 

Oświadczenia za 2014 rok:

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta: (848.7 KB)

- Tomasz Łącki - sekretarz Gminy Lipnica: (559.1 KB)

- Beata Krause - skarbnik Gminy Lipnica: (754.2 KB)

          - uzupełnienie do oświadczenia - Beata Krause - Skarbnik Gminy Lipnica

- Anna Barbara Dyngosz - inspektor ds. rolnictwa: (828.7 KB)

- Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (831.6 KB)

- Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (512.1 KB)

- Marcin Kiedrowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej: (575.8 KB)

- Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (482.2 KB)

- Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (490.6 KB)

- Anna Borchardt - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (525.5 KB)

 
Liczba odwiedzin : 1487
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2015-05-26 13:36:15
Czas publikacji: 2016-07-01 13:07:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak