Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Komunalnej 

 

  

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Komunalnej w składzie:

1. Roman Reszka – przewodniczący Komisji
2. Piotr Krzoska
3. Wojciech Gierszewski
4. Ireneusz Kuik Studzinski
5. Gerard Lemanczyk

 

Liczba odwiedzin : 442
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2014-12-08 11:11:03
Czas publikacji: 2014-12-08 11:11:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak