Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2014 roku 

 

 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.).

 

Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

- Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim:

Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

Oświadczenia w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji dyrektora w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim:

- Anna Borchardt - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

 

Oświadczenia za 2013 rok:

- Tomasz Łącki - sekretarz gminy Lipnica: (614.9 KB)

- Beata Krause - skarbnik gminy Lipnica: (787.7 KB)

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta, inspektor ds. organizacyjnych i kadr: (714.6 KB)

- Anna Barbara Dyngosz - inspektor ds. rolnictwa: (859.9 KB)

- Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: (1005 KB)

- Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (886.5 KB)

- Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (599.5 KB)

- Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (526.6 KB)

- Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (590.6 KB)

- Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (779.4 KB)

 

Liczba odwiedzin : 844
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2014-06-25 07:51:53
Czas publikacji: 2016-07-01 13:07:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak