Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2013 roku 

 
 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z poźń. zm.).

 

Oświadczenia za 2012 rok:

- Tomasz Łącki - sekretarz gminy Lipnica: (2.6 MB)

      - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego - Tomasz Łącki - sekretarz gminy Lipnica

- Beata Krause - skarbnik gminy Lipnica: (3.1 MB)

      - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego - Beata Krause - skarbnik gminy Lipnica

- Emilia Maria Główczewska - zastępca wójta, inspektor ds. organizacyjnych i kadr: (3.4 MB)

- Anna Barbara Prądzyńska - inspektor ds. rolnictwa: (3.5 MB)

- Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: (5.2 MB)

- Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (5 MB)

       - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego - Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

- Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (2.7 MB)

- Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (2.6 MB)

      - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego - Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy

- Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (2.9 MB)

- Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (3.3 MB)

      - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego - Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

 
Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Łącki
Czas wytworzenia: 2013-06-27 08:58:42
Czas publikacji: 2016-07-01 13:06:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak