Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2012 roku 

 

 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Oświadczenia w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji za 2011 rok:

- Tomasz Łącki - sekretarz gminy Lipnica: (493 KB)

- Beata Krause - skarbnik gminy Lipnica: (582.4 KB)

- Anna Prądzyńska - insp. ds. rolnictwa: (685.5 KB)

- Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: (666.2 KB)

- Emilia Główczewska - insp. ds. organizacyjnych i z-ca wójta: (654.2 KB)

- Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (754 KB)

- Daniela Franciszka Zielinska - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Lipnicy: (499 KB)

- Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (464.4 KB)

- Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (496.5 KB)

- Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (437.1 KB)

- Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (640.5 KB)

 
Liczba odwiedzin : 813
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2012-07-13 10:48:07
Czas publikacji: 2012-07-13 10:48:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak