Projekt systemowy pt. "TWOJA SZANSA" 2011 rok 

 


 

-  treść zarządzenia: (447.6 KB)

-  regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA": (4.9 MB)

-  ankieta rekrutacyjna: (1.5 MB)

 

Resize_of_Rysunek1.jpg

 

OPIS PROJEKTU


Termin realizacji projektu 01.V. – 31.XII.2011 rok.

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród 11 osób z terenu gminy Lipnica zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione, bezrobotne jak też pozostające bez zatrudnienia, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, borykające się z problemem nadużywania alkoholu, jak też osoby niepełnosprawne ze wskazaniami do pracy na otwartym rynku pracy lub w warunkach chronionych.

 

Liczba odwiedzin : 337
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2011-04-14 14:56:13
Czas publikacji: 2011-04-14 14:56:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak