Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2011 roku 

 


 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Oświadczenia w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji za 2010 rok:

-  Tomasz Łącki - związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji na stanowisku sekretarza gminy Lipnica: (3.7 MB)

-  Lucyna Adamczyk - związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Lipnicy: (3.1 MB)

-  Andrzej Mariusz Łach - związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji na stanowisku zastępcy Wójta gminy Lipnica: (3 MB)

 

Oświadczenia za 2010 rok:

-  Andrzej Mariusz Łach - zastępca Wójta gminy Lipnica: (1.4 MB)

-  Tomasz Łącki - sekretarz gminy: (1.4 MB)

-  Agata Rudnik - skarbnik gminy: (1.4 MB)

-  Anna Prądzyńska - insp. ds. rolnictwa: (1.5 MB)

-  Maria  Kamińska-Troka - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: (1.4 MB)

-  Michał Świontek-Brzeziński - podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych: (1.7 MB)

-  Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: (1.5 MB)

-  Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (1.2 MB)

-  Daniela Franciszka Zielinska - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Lipnicy: (1.1 MB)

-  Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (1.1 MB)

-  Lucyna Adamczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (1 MB)

-  Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (1 MB)

-  Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (1.5 MB)

 

Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji skarbnika:

-  Agata Rudnik - związku z zakończeniem pełnienia funkcji na stanowisku skarbnika gminy Lipnica: (1.2 MB)

 

Oświadczenie w związku z powołaniem na stanowisko skarbnika gminy Lipnicaw dniu 23.08.2011 r.:

-  Beata Krause - związku z powołaniem na stanowisko skarbnika gminy Lipnica: (1.5 MB)

 

Liczba odwiedzin : 741
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2011-02-01 12:42:26
Czas publikacji: 2011-02-01 12:42:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak