Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2010 roku 

 


 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Oświadczenia za 2009 rok:

-  Agata Rudnik - skarbnik gminy: (692.6 KB)

-  Andrzej Mariusz Łach - sekretarz gminy: (575.7 KB)

-  Anna Prądzyńska - insp. ds. rolnictwa: (383.1 KB)

-  Maria  Kamińska-Troka - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: (635.9 KB)

- Daniela Franciszka Zielinska - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Lipnicy: (382.2 KB)

-  Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (616.5 KB)

-  Michał Świontek-Brzeziński - specjalista-kontroler finansowy: (628.8 KB)

-  Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: (504.6 KB)

-  Bożena Maria Baumgart - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (652.3 KB)

-  Andrzej Lemańczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (428.4 KB)

-  Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (388.1 KB)

-  Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (502.5 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 681
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kapuścińska
Czas wytworzenia: 2010-06-08 07:47:40
Czas publikacji: 2010-06-08 07:47:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak