Zawiadomienie o terminie wyłożenia publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
dotyczy zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica
 
Liczba odwiedzin : 753
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2010-05-21 14:20:01
Czas publikacji: 2010-05-21 14:20:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak