Zawiadomienie o terminie wyłożenia publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

dotyczy zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica
 

-  treść zawiadomienia: (86.2 KB)

 

Liczba odwiedzin : 736
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2010-05-21 14:20:01
Czas publikacji: 2010-05-21 14:20:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak