Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2009 roku 

 

Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2009 roku 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Oświadczenia za 2008 rok:

-  Agata Rudnik - skarbnik gminy: (688.7 KB)

-  Maria Ludwika Cichosz - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: (643.3 KB)

- Maria  Kamińska-Troka - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: (610.4 KB)

-  Michał Świontek-Brzeziński - specjalista-kontroler finansowy: (623.3 KB)

-  Bogumiła Barbara Prondzinska - sekretarz gminy: (662.4 KB)

-  Bożena Maria Pażontka Lipinska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (662.9 KB)

-  Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (514.2 KB)

-  Daniela Franciszka Zielinska - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Lipnicy:  (553.6 KB)

-  Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (376 KB)

-  Andrzej Lemańczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (368 KB)

-  Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (526.5 KB)

-  Andrzej Mariusz Łach - sekretarz gminy: (621.2 KB)

 

Liczba odwiedzin : 681
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2010-01-11 13:51:20
Czas publikacji: 2010-01-11 13:51:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak