Oświadczenia majątkowe skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów gminnych placówek oświatowych składane w 2008 roku 

 


 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Oświadczenia za 2007 rok:
-  Agata Rudnik - skarbnik gminy: (2.7 MB)
-  Michał Świontek-Brzeziński - specjalista-kontroler finansowy: (3.2 MB)
-  Andrzej Lemańczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (1.8 MB)
-  Piotr Brachfogiel - dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźnie Szlacheckim: (3 MB)
-  Grażyna Burant - dyrektor Zespołu Szkół w Borowym Młynie: (1.6 MB)
-  Ludwik Lenc - kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Lipnicy: (2.9 MB)
-  Bożena Pażontka Lipinska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy: (3.2 MB)
-  Elżbieta Kiedrowska - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Lipnicy: (2.7 MB)
-  Irena Lew-Kiedrowska - wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (2.8 MB)

 

Oświadczenia składane w ciągu roku:
-  Andrzej Lemańczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy: (1.7 MB)

 

Liczba odwiedzin : 593
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2009-02-03 13:04:46
Czas publikacji: 2009-02-03 13:04:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak