Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Borowym Młynie" 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Borowym Młynie" 

-  pytania i odpowiedzi: (221KB)
-  przedmiar szkoła Borowy Młyn: (388KB)
-  przedmiar szkoła kotłownia Borowy Młyn: (381KB)
-  przedmiar instalacja CO szkoła Borowy Młyn: (276KB)
-  wymiary okien: (226KB)
 

Liczba odwiedzin : 233
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Michał Tandecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Tandecki
Czas wytworzenia: 2007-06-21 15:15:00
Czas publikacji: 2007-06-21 15:15:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak